Nijmegen, Laauwik | 2011 | 33 eengezienswoningen | AM Zwolle